Home

Onze school in de Purmer-Noord gaat voor een stralende toekomst van uw kind. Naast de kernvakken taal, lezen, begrijpend lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan themagerichte activiteiten. Op onze Vreedzame School worden kinderen gehoord, gezien en maken we samen beslissingen.

Samen voor onderzoekend en toekomstgericht onderwijs.


 

Vertrouwen

Vertrouwen geven en vragen.

Verbinden

Verbinding: zoeken, doen en ervaren.

Meesterschap

Meesterschap ontdekken en uitdragen.

Ouders aan het woord

De sfeer is open en betrokken.