Onze school

OBS Noorderlicht: Onderzoekend en toekomstgericht


Over onze school 
Wanneer je op zoek bent naar een basisschool voor je kind dan kan het lastig zijn om helder te krijgen wat nou echt belangrijk is. Kijk je naar de grootte van de school of juist naar de lesmethoden? Zijn de lestijden van belang, of hecht je veel waarde aan een sterk antipestprotocol?  

Bij OBS Noorderlicht zijn we ervan overtuigd dat alle genoemde factoren ontzettend belangrijk zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat uw kind met plezier naar school gaat. Dat hij of zij het gevoel heeft dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Dat het zich veilig voelt en dat het zich vol vertrouwen steeds een stapje verder ontwikkelt, zodat het in staat wordt gesteld om niet alleen op intellectueel maar ook op creatief en sociaal vlak het allerbeste uit zichzelf naar boven te halen. Om de basis te leggen voor een stralende toekomst! 

OBS Noorderlicht is een kleine school. In het schooljaar 2023-2024 starten we met  +/- 120 leerlingen. Dit betekent dat zo goed als iedereen elkaar kent, iedereen met elkaar speelt en iedereen van elkaar kan leren. Dat elke leerkracht elk kind kent. De kracht van een kleine school schuilt in die mix. Ook is de ouderbetrokkenheid op kleine scholen doorgaans groter en zijn leerkrachten flexibel en inventief. En uit onderzoeken is meermaals gebleken dat kleine scholen prima in staat zijn om een hoge kwaliteit te bieden, zowel in de cognitieve leeropbrengsten als in het pedagogisch klimaat. 

Op onze school is iedereen welkom. Wij geloven dat iedereen uniek is maar ook gelijk en dat diversiteit een verrijking is. Als je verder durft te kijken dan je eigen kaders dan blijf je je leven lang leren.  

U bent van harte welkom om eens langs te komen zodat u de fijne sfeer in onze school kunt proeven. Het is wel aan te raden om een afspraak te maken zodat we tijd kunnen vrijmaken om u het een en ander te vertellen en te laten zien. Dit kan door een mail te sturen naar Petra Vonk, directeur van OBS Noorderlicht: p.vonk@opspoor.nl
 

Leerkrachten aan het woord

We gaan voor ieder kind.