Onze visie

Kinderen zijn van nature leergierig. Door kinderen vertrouwen te geven en te stimuleren om zichzelf uit te dagen, werken we continu aan het verleggen van hun grenzen. Ieder kind heeft ook zijn eigen interesses en sterke kanten. We stimuleren en motiveren kinderen om dit verder te ontwikkelen, zonder andere belangrijke vaardigheden uit het oog te verliezen.

 

Omdat een goede taalbeheersing cruciaal is voor het begrijpen van lesstof en elkaar, is dit een speerpunt. Taal is overal en we motiveren kinderen om taal te ontdekken en ermee te spelen. Dit doen we onder andere door veel tijd in het leesonderwijs te steken. Maar ook met behulp van het werken met thema's bij wereldoriëntatie. Deze thema's gaan over allerlei onderwerpen van geschiedenis, natuur en techniek of aardrijkskunde. Werken in thema's leert kinderen om te onderzoeken, beoordelen en concluderen. Ook het leren plannen is hierbij een belangrijk doel.  

De visie die wij uitdragen is gebaseerd op de volgende kernwaarden: 

  • Samenwerken 
  • Communiceren 
  • Kritisch denken 
  • Creativiteit 
  • Burgerschap (onderdeel zijn van de samenleving) 

Ouders aan het woord

Oog voor ieder kind.