Vertrouwen

Vertrouwen geven en vragen.
Vertrouwen is de basis van alles. Door te vertrouwen op jezelf en anderen kom je tot leren. Door vertrouwen te geven en te vragen aan elkaar - kinderen en teamleden- voel je je veilig. En als je je veilig voelt, kun je open staan voor onderzoekend en toekomstgericht leren.

Ouders aan het woord

De sfeer is open en betrokken.