Oudercommunicatie

Wij maken voor de oudercommunicatie gebruik van het Ouderportaal. Het Ouderportaal is een app waar in een afgeschermde omgeving  gegevens van de klas van uw kind weer worden gegeven. Ook worden hier foto's gedeeld van activiteiten en verschijnen belangrijke mededelingen. Er is een schoolagenda en kunt u korte berichten sturen aan de leerkracht van uw kind. 

Op het Ouderportaal verschijnt periodiek een nieuwsbrief met hierin de belangrijkste ontwikkelingen die de hele school betreffen. 

Naast ouderportaal kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht of directie. Voor uitgebreidere vragen raden we wel aan om vooraf een afspraak te maken zodat we zeker weten dat er genoeg tijd beschikbaar is. 


Verder wordt u op de volgende manieren geïnformeerd:
  • Leerkrachten doen regelmatig verslag van wat er speelt in de groep door middel van berichten op ouderportaal.
  • Met de start van het schooljaar is er een informatiemiddag waarop ouders informatie krijgen over hoe een schooljaar voor hun kind eruit ziet.
  • Er vinden een aantal inloopochtenden per jaar plaats waarop ouders worden uitgenodigd om tot 08.45 uur in de klas van hun kind te kijken.
  • De voortgang van de kinderen wordt 2 tot 3 keer per jaar met ouders besproken: startgesprek, voortgangsgesprek en facultatief een afrondend gesprek.
  • Naast geplande bespreekmomenten kunnen ouders en leerkrachten tussentijds tot niet geplande bespreekmomenten komen als de situatie daarom vraagt.
  • Ouders kunnen afhankelijk van het onderwerp vragen stellen aan de leerkracht, ib of aan de directie.
  • Binnen de school is er een oudercafé. Het oudercafé komt één keer in de week bij elkaar. Op de bijeenkomsten worden vragen van ouders over de nieuwsbrief of andere onderwerpen besproken die met school te maken hebben .
  • Twee keer per schooljaar gaat er een rapport uit: februari/ maart en juni/juli.

Leerlingen aan het woord

We werken veel met elkaar samen.