Leerlingbetrokkenheid

Binnen OBS Noorderlicht wordt er gewerkt met een leerlingenraad. Vertegenwoordigers uit groep 5 tot en met 8 praten en denken mee over:
  • Vreedzame school
  • Schoolthema's
  • Activiteiten
  • Beleid
Ze komen maandelijks samen met de directeur bij elkaar. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van Obs Noorderlicht. 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn om op school te zijn.