Leerlingbetrokkenheid

Binnen obs Noorderlicht wordt momenteel nog niet gewerkt met een leerlingenraad. We hopen hier in de nabije toekomst vorm aan te kunnen geven. Momenteel proberen we leerlingen mee te laten denken over onderwerpen die voor hun van belang zijn.

Leerlingen aan het woord

We werken veel met elkaar samen.