Leerlingbetrokkenheid

Binnen OBS Noorderlicht wordt er gewerkt met een leerlingenraad. Vertegenwoordigers uit groep 5 tot en met 8 praten en denken mee over:
  • Vreedzame school
  • Schoolthema's
  • Activiteiten
  • Beleid
Ze komen maandelijks samen met de directeur bij elkaar. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van Obs Noorderlicht. 

Ouders aan het woord

De sfeer is open en betrokken.