Leerlingbetrokkenheid

Binnen OBS Noorderlicht wordt momenteel nog niet gewerkt met een leerlingenraad. We hopen hier in de nabije toekomst vorm aan te kunnen geven. Momenteel proberen we leerlingen mee te laten denken over onderwerpen die voor hun van belang zijn.

Leerkrachten aan het woord

We gaan voor ieder kind.