Vrije dagen en vakantierooster

De vrije dagen en het vakantierooster zijn ook verwerkt in de agenda van ouderportaal en in de schoolgids.
Data van andere activiteiten staan in de agenda vermeld op ouderportaal. Houd deze agenda goed in de gaten.


Geplande vrije dagen schooljaar 2022-2023 inclusief schoolvakanties. 

VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2022-2023 

 • Opruimdag  21-07-2023 - leerlingen vrij 

 • Zomervakantie  22-07-2023 t/m 03-09-2023 
   

Geplande vrije dagen schooljaar 2023-2024 inclusief schoolvakanties. 

STUDIEDAGEN 2023-2024  

 • Vrijdag 20 oktober - leerlingen hele dag vrij   
 • Vrijdag 16 februari - leerlingen hele dag vrij   
 • Vrijdag 15 maart - leerlingen hele dag vrij   
 • Maandag 18 maart - leerlingen hele dag vrij   
 • Vrijdag 5 juli - leerlingen hele dag vrij  
 

VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2023-2024  

 • Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 30-10-2023  

 • Kerstvakantie 23-12-23 t/m 07-01-2024   

 • Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024   

 • Goede Vrijdag 29-03-2024 school gesloten   

 • 2de Paasdag 01-04-2024 school gesloten   

 • Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024   

 • 2de Pinksterdag 20-05-2024 school gesloten   

 • Opruimdag 19-07-2024 - leerlingen vrij   

 • Zomervakantie 20-07-2024 t/m 01-09-2024  

                        


 

Leerkrachten aan het woord

We gaan voor ieder kind.