Vrije dagen en vakantierooster

De vrije dagen en het vakantierooster zijn ook verwerkt in de agenda van ouderportaal en in de schoolgids.
Data van andere activiteiten staan in de agenda vermeld op ouderportaal. Houd deze agenda goed in de gaten.

Geplande vrije dagen schooljaar 2022-2023 inclusief schoolvakanties. 

 

STUDIEDAGEN 2022-2023 

 • Vrijdag 16 september - leerlingen hele dag vrij 

 • Vrijdag 7 oktober - OPSPOOR studiedag - leerlingen hele dag vrij 

 • Maandag 9 januari - leerlingen hele dag vrij 

 • Vrijdag 24 februari - leerlingen hele dag vrij 

 • Maandag 13 maart - leerlingen hele dag vrij 

 • Vrijdag 7 juli - leerlingen hele dag vrij 

 

VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2022-2023 

 • Herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10-22 

 • Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 (aansluitend studiedag!) 

 • Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023 

 • Goede Vrijdag 07-04-2023 

 • 2de Paasdag 10-04-2023 

 • Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023 

 • Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 18-05-2023 + 19-05-2023 

 • 2de Pinksterdag 29-05-2023 

 • Opruimdag  21-07-2023 - leerlingen vrij 

 • Zomervakantie  22-07-2023 t/m 03-09-2023 


                         


 

Leerkrachten aan het woord

We gaan voor ieder kind.