Verbinden

Verbinding: zoeken, doen en ervaren.
We leren de kinderen dat ze onderdeel zijn van de samenleving en dat we deze samenleving samen maken. Verbinding met elkaar ontstaat door het te doen en te ervaren dat de verbinding er is.

De school kan dit alleen doen in samenwerking met kinderen en ouders. Kinderen, ouders en team  creëren samen een omgeving waar kinderen tot leren komen en gezamenlijk aan doelen werken. 

Wij zijn een Vreedzame school met een veilig leer- en werkklimaat. Wij hebben respect voor elkaar. We staan open voor elkaar en kunnen ons goed inleven in de ander. We bieden structuur, voorspelbaarheid en zijn consequent in ons handelen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Leerkrachten aan het woord

Een kleine onderzoekende en toekomstgerichte school met een fijn team.