Meesterschap

Meesterschap ontdekken en uitdragen.
Meesterschap ontstaat door vertrouwen te geven en te vragen aan elkaar. Op die manier ontdekt een kind meesterschap bij zichzelf en kan het kind zijn meesterschap gaan delen en uitdragen.

Leerlingen aan het woord

We werken veel met elkaar samen.