Meesterschap

Meesterschap ontdekken en uitdragen.
Meesterschap ontstaat door vertrouwen te geven en te vragen aan elkaar. Op die manier ontdekt een kind meesterschap bij zichzelf en kan het kind zijn meesterschap gaan delen en uitdragen.

Leerkrachten aan het woord

Een kleine onderzoekende en toekomstgerichte school met een fijn team.