Vrije dagen en vakantierooster

De vrije dagen en het vakantierooster zijn ook verwerkt in de agenda van ouderportaal en in de schoolgids.
Data van andere activiteiten staan in de agenda vermeld op ouderportaal. Houd deze agenda goed in de gaten.

Geplande vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022 inclusief schoolvakanties. 

                        


 

Leerkrachten aan het woord

We gaan voor ieder kind.