Vrije dagen en vakantierooster.

De vrije dagen en het vakantierooster zijn ook verwerkt in de agenda van ouderportaal en in de schoolgids.
Data van andere activiteiten staan in de agenda vermeld op ouderportaal. Houd deze agenda goed in de gaten.

Geplande vrije (mid)dagen schooljaar 2020-2021 inclusief schoolvakanties. 17 december leerlingen vrij vanaf 12.00 (i.v.m. Kerstdiner)
18 december leerlingen vrij vanaf 12.00 (i.v.m. kerstvakantie)
9 juli leerlingen vrij (i.v.m. start zomervakantie)                        


 

Leerkrachten aan het woord

Een kleine onderzoekende en toekomstgerichte school met een fijn team.